Diệt virus lây qua Facebook Messenger thủ công

Diệt virus lây qua Facebook Messenger thủ công

Virus lây qua Facebook đang hoành hành 2 ngày nay. Nó lợi dụng extension của Chrome để gửi virus cho các bạn bè của bạn Kể cả bạn không cài Chrome nhưng nếu bạn người nhà dùng máy bạn lỡ kích hoạt thì virus vẫn lây nhiếm như thường. Do không có Chrome nên nó sẽ không gửi tin nhắn cho bạn bè bạn nên có thể bạn không biết máy của mình đang bị nhiễm virus đó. Virus này sẽ làm máy...