Chế Bồng Nga - anh hùng Chiêm quốc

Chế Bồng Nga - anh hùng Chiêm quốc

Tác giả: Ngô Viết Trọng Viết theo lối tiểu thuyết lịch sử Dẫn nhập  Show/hide textBất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng được hình thành với một quá trình gần giống nhau. Bắt đầu là những bộ lạc nhỏ ở kề cận nhau, vì nhu cầu nào đó mà hợp lại với nhau hoặc thôn tính lẫn nhau. Dần dần các bộ lạc nhỏ yếu biến mất và các bộ lạc mạnh trở thành những tập thể xã hội lớn hơn...